Lite karbonavtrykk

En grønn og ren fremtid er veldig viktig for oss. Ettersom verdens befolkning vokser, øker også behovet for ressurser. Hva vi spiser og produktene vi bruker er faktorer som bestemmer hvor mye vi spiser som mennesker. For å bevare de gjenværende ressursene er det viktig at vi reduserer forbruket.

Ved å kombinere fornybare materialer (tre og glass), håndverk og moderne teknologier håper vi å oppnå minst mulig karbonavtrykk. De naturlige materialene og den lange livssyklusen til våre tredrivhus bidrar til dette målet.

Hvordan gjør vi det?

NATURLIGE MATERIALER

Vi brukte 99 % naturlige og fornybare materialer når vi laget drivhusene.

TRE

Alle våre trematerialleverandører må ha FSC-sertifisering.

TIDLØS DESIGN

Trender kommer og går. Lähe drivhus har et tidløst design og passer for ethvert miljø.

EFFEKTIV PRODUKSJON

Takket være den effektive produksjonsprosessen genereres det svært lite rester i produksjonen av Lähe drivhusene, og det er ikke belastende for miljøet.

BYGGET FOR Å VARE

Det er for mange produkter som har veldig kort levetid. Lähe drivhus er bygget for å være holdbare og ha en forventet levetid på 50 år.

GJENBRUKSBAR

Ved flytting er det mulig å demontere Lähe drivhus og flytte det til et nytt sted. Du trenger ikke kjøpe en ny.