Litet koldioxidavtryck

En grön och ren framtid är väldigt viktig för oss. I takt med att jordens befolkning växer ökar också behovet av resurser. Vad vi äter och produkterna vi använder är faktorer som avgör hur mycket vi konsumerar som människor. För att bevara resterande resurser är det viktigt att vi minskar konsumtionen.

Genom att kombinera förnybara material (termoträ och glas), hantverk och modern teknik hoppas vi uppnå minsta möjliga koldioxidavtryck. Våra träväxthuss naturliga material och långa livscykel bidrar till detta mål.

Hur gör vi det?

NATURLIGA MATERIAL

Vi använde 99 % naturliga och förnybara material när vi tillverkade växthusen.

TRÄ

Alla våra trämaterialleverantörer måste ha FSC-certifiering.

TIDLÖS DESIGN

Trender kommer och går. Lähe växthus har en tidlös design och passar alla miljöer.

EFFEKTIV PRODUKTION

Tack vare den effektiva produktionsprocessen genereras väldigt lite rester vid produktionen av Lähe växthus, och det är inte belastande för miljön.

BYGGD FÖR ATT HÅLLA

Det finns för många produkter som har väldigt kort livslängd. Lähe växthus är byggda för att vara hållbara och ha en förväntad livslängd på 50 år.

ÅTERANVÄNDBAR

Vid flytt går det att plocka isär Lähe växthus och flytta det till en ny plats. Inget behov av att köpa en ny.