STANDARD VÄXTHUS

VÄXTHUS NO 1

3 x 3,55 m (10,65 m2)

Upptäck

VÄXTHUS NO 2

3 x 4,25 m (12,65 m2)

Upptäck

VÄXTHUS NO 3

3 x 4,95 m (14,85 m2)

Upptäck

VÄXTHUS PÅ MUR

VÄXTHUS NO 4

3 x 3,55 m (10,65 m2)

Upptäck

VÄXTHUS NO 5

3 x 4,25 m (12,65 m2)

Upptäck

VÄXTHUS NO 6

3 x 4,95 m (14,85 m2)

Upptäck

VÄXTHUS MED TRÄSOCKEL

VÄXTHUS NO 7

3 x 3,55 m (10,65 m2)

Upptäck

VÄXTHUS NO 8

3 x 4,25 m (12,65 m2)

Upptäck

VÄXTHUS NO 9

3 x 4,95 m (14,85 m2)

Upptäck

SMÅ VÄXTHUS

VÄXTHUS MINI

2,2 x 2,85 m (6,27 m2)

Upptäck