UNDERHÅLL AV VÄXTHUS

Med regelbundet underhåll bidrar du till att förlänga växthusets livslängd och säkerställa en felfri drift och ett vackert utseende. Därför rekommenderas det att underhålla växthuset regelbundet och noggrant inspektera det minst en gång om året för att eliminera eventuella problem.

1. Förbereda växthuset för säsongen (våren)

– Kontrollera skicket på växthusets trästomme (färg, mängd smuts/mögel, eventuella deformationer etc.).
– Tvätta vid behov växthusets träram.
– Vid defekter i färgbeläggningen, utför nödvändiga reparationer omedelbart. Kontakta tillverkaren och/eller distributören vid behov.
– Kontrollera skicket på växthusets glas (skador, smuts etc.).
– Tvätta vid behov växthusets glas.
– Kontrollera att alla fästelement (skruvar etc.) sitter ordentligt fast. Alla delar av växthuset måste vara styvt förbundna med varandra och det får inte finnas någon vingling. Kontakta tillverkaren och/eller distributören vid behov.
– Kontrollera skicket på glasskruvens PVC-brickor (de kan försämras med tiden). Om någon tvättmaskin är i dåligt skick måste den bytas ut omedelbart.
– Kontrollera att växthusdörrarna fungerar. Justera gångjärnen vid behov. Olja in låset, spärren och gångjärnen.
– Kontrollera att växthusets takluckor fungerar. Oljegångjärn. Justera lucköppnare vid behov.

2. Tvätta växthuset

En gång om året innan säsongsstart rekommenderas att rengöra växthuset ordentligt. Under året samlas mycket damm/smuts från växter, jord och insekter på växthusets ytor. I en fuktig miljö kan det börja mögla vilket skapar en dålig miljö för nya växter. Smuts/mögel kan också skada växthusets finish, vilket kan minska dess livslängd och utseende.

Om det bara finns lite smuts kan du helt enkelt skölja växthusets trä- och glasytor med rinnande vatten från slangen och vid behov rengöra dem med en mjuk trasa. Duken får inte vara nötande!

För större smuts och mögel rekommenderar vi att du använder en ljuslila kaliumpermanganatlösning eller en grön tvållösning och tvättar försiktigt alla ytor med den. Efter det ska alla ytor sköljas noggrant.

Om det inte är möjligt att ta bort smutsen mellan träramen och glaset med rinnande vatten, är det nödvändigt att tillfälligt ta bort glaset. För att göra detta, skruva loss skruvarna som håller fast

glas till ramen och ta försiktigt bort glaset (riktiga verktyg för detta krävs). Efter att ha rengjort ramen och glaset, sätt tillbaka glaset på ramen och fäst det försiktigt med skruvar (dra inte åt skruvarna för hårt!). När du tar bort glas, gör det ett glas i taget. Om ett stort antal glas tas bort samtidigt kan växthusstommens strukturella stabilitet förändras och som ett resultat kan en del av glaset gå sönder. Det kan också vara svårt att sätta tillbaka glasögonen.

OBS! Dra INTE åt glasskruvarna för hårt. Detta kan göra att glaset går sönder. Se även installationsmanualen för växthus. Kontakta tillverkaren eller/och distributören vid behov.

3. Förbereda växthuset för vintern

– Stäng växthusluckor och dörrar ordentligt.
– Olja in låset, spärren och gångjärnen på växthusdörren/dörrarna.
– Olja in gångjärnen på växthusets takluckor.
– Beroende på platsen (t.ex. i kustområden) kan gångjärn utveckla ytrost under vinterperioden. För att undvika detta rekommenderar vi att belägga gångjärnen med ett smörjmedel som håller fukt borta.
– Ta bort nyckeln från låset för vintern. Annars kan det rosta inuti låset.
– Kontrollera visuellt växthusets skick. Vid behov, utför rengörings- eller reparationsarbeten.

4. Underhåll av växthuset på vintern

Vintrarna är olika, och även det starkaste inramade växthuset kan behöva uppmärksamhet på vintern. Även om träväxthus är starka, är inget växthus utformat för att bära en last på flera ton våt snö. Tack vare den mycket starka konstruktionen kanske Lähe växthus inte rasar, men det rekommenderas inte att testa ditt växthus till det yttersta.

Vi rekommenderar att du på vintern, med kraftig snö och/eller snöstorm, regelbundet kontrollerar ditt växthus för att ta bort snö från taket vid behov. Lähe växthus är utformade med en ganska brant taklutning och man kan generellt vara säker på att snön faller av taket självständigt. Det är dock alltid bra att vara försiktig.

Vintertid bör man se till att snön inte ansamlas mot växthuset, vilket kan skada växthusets sido- och gavelkonstruktioner och/eller glas med sitt tryck. Om snö byggs upp mot växthuset bör den tas bort omedelbart.

5. Hur man förbereder växthuset för extrema väderförhållanden (storm, etc.)

Alla dörrar och luckor måste vara i stängt läge! Fäst växthusdörrarna (spärr och lås) så att de inte kan öppnas i vinden. Det är viktigt att växthuset är ett slutet system när en stark vind ”anfaller” det. Om en stark vind kommer in i växthuset (dörren eller luckorna är öppna), är skador mycket mer sannolikt.